Kỹ năng sinh tồn

[Kỹ năng sinh tồn] Phần 1: Bị lạc nơi hoang dã

[Kỹ năng sinh tồn] Phần 2: Giành lấy sự sống nơi đầm lầy và sa mạc

[Kỹ năng sinh tồn] Phần 3: Đương đầu với biển cả

[Kỹ năng sinh tồn] Phần 4: Trôi dạt vào đảo hoang

[Kỹ năng sinh tồn] Phần 5: Cách dựng nơi trú ẩn

[Kỹ năng sinh tồn] Phần 6: Tìm kiếm nguồn nước – Chìa khóa của sự sống

DMCA.com Protection Status
>