Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh kiến nghị Nhà nước không nên quản lý tiền công đức

0 13

- Advertisement -

 Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đưa ra nhiều lý do để kiến nghị không quản lý tiền công đức như: xếp hạng di tích không đồng nghĩa quốc hữu hóa di tích, tiền công đức tại các chùa Phật giáo là tài sản của Giáo hội…

Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh đề nghị Nhà nước không nên quản lý tiền công đức - Ảnh 1.

Người dân đóng tiền công đức tại một ngôi chùa ở Nam Định – Ảnh: T.ĐIỂU

- Advertisement -

Thượng tọa Thích Thanh Quyết – trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh – vừa ký văn bản gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Tài chính để góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội mà Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành và các bên liên quan.

Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khẳng định dự thảo này chỉ phù hợp áp dụng đối với việc quản lý các lễ hội và di tích bình thường, không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo (như chùa của Phật giáo, nhà thờ của Công giáo…).

Vì vậy, Ban trị sự Quảng Ninh đề nghị không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các di tích là chùa, nhà thờ dù đã được kiểm đếm danh mục di tích.

Trước đó, theo giải thích của đại diện Bộ Tài chính với Tuổi Trẻ Online, những di tích là các đền, chùa do cơ quan nhà nước, địa phương quản lý phải chịu sự điều chỉnh của thông tư này, chỉ di tích thuộc di sản thế giới tại Việt Nam, di tích thuộc sở hữu tư nhân thì mới không thuộc đối tượng điều chỉnh.

Ban trị sự Quảng Ninh đưa ra nhiều lý do cho kiến nghị của mình.

Thứ nhất, trong số 27 chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính được quy định trong Luật ngân sách không có quy định quản lý tiền công đức do các cá nhân quyên góp ủng hộ tự nguyện.

Ngoài ra, các chùa nếu được Nhà nước xếp hạng di tích thì cũng “không đồng nghĩa với việc quốc hữu hóa di tích”. Bản chất của tiền công đức là lòng thành của Phật tử, thể hiện sự thành kính đối với tôn giáo mà họ tin theo, được đóng góp một cách tự nguyện, không chịu bất cứ một ép buộc nào.

Điều 56, Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 cũng quy định tiền công đức tại các chùa Phật giáo là tài sản của Giáo hội, được ủy quyền cho nhà sư trụ trì trông coi và toàn quyền sử dụng.

Khoản 5, điều 7, Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định nhà chùa được “nhận tài sản hợp pháp do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho”. Do đó, khoản 4, điều 2 trong dự thảo thông tư quy định: “Tiền công đức được để lại toàn bộ cho cơ quan, đơn vị… quản lý và sử dụng di tích” là “không hợp hiến, hợp pháp”.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Bộ Tài chính phải lấy ý kiến của 16 tôn giáo và gần 40 tổ chức tôn giáo hiện đang hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn: https://tuoitre.vn/giao-hoi-phat-giao-quang-ninh-de-nghi-nha-nuoc-khong-nen-quan-ly-tien-cong-duc-20210603210519367.htm

Comments
Loading...