Browsing Category

Tin Tức Du Lịch

Điện sắp tăng giá ?

Phân tích của các chuyên gia tài chính năng lượng cho thấy, giá điện có thể sẽ tăng do chi phí đầu vào của ngành điện đang tăng mạnh. Theo chuyên gia, giá điện cạnh tranh chưa đúng nghĩa cơ chế thị trường ẢNH: NGỌC