Browsing Category

Tin Nước Ngoài

Tin tức mới nóng nhất trên thế giới

Nơi du khách đến để đào kim cương

Một số khách du lịch kiếm được hàng chục nghìn USD khi bán đá quý họ tự đào được trong những mỏ đá có vé vào cửa chỉ 10 USD/ngày. Đá mặt trăng ở Montana, thạch anh tím và ngọc lục bảo ở North Carolina, còn ngọc hồng lựu và thạch anh ở

“LÀM BẬY” VỚI NGƯỜI MẤT VÌ C.O.V.I.D-19 TRONG NHÀ X.Á.C

𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙 𝚘̛̉ 𝙽𝚊𝚖 𝙼𝚢̃ 𝚕𝚒̃𝚗𝚑 𝚋𝚊 𝚗𝚊̆𝚖 𝚝𝚞̀ 𝚟𝚒̀ đ𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚟𝚊̀𝚘 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚡𝚊́𝚌 𝚋𝚎̣̂𝚗𝚑 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒 𝚋𝚒𝚎̂́𝚗 𝚝𝚑𝚊́𝚒 𝚕𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚒 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚙𝚑𝚞̣ 𝚗𝚞̛̃ 𝚖𝚊̂́𝚝 𝚟𝚒̀ 𝚗.𝙲𝚘𝚅. Bị cáo Leroy Chacon. Ảnh: Mirror.

𝙰̂́𝚗 Đ𝚘̣̂: Một vụ 𝙲.𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝙷𝚒𝚎̂́𝚙 𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 Đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌, Đ𝚘̂̉ 𝚇𝚊̆𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚒𝚎̂𝚞 𝚂𝚘̂́𝚗𝚐 𝙱𝚎́ 𝙶𝚊́𝚒

Đ𝚊̀𝚒 𝙽𝙳𝚃𝚅 𝚑𝚘̂𝚖 𝟼/𝟷0 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚒𝚎̂𝚗 𝟸𝟼 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒. 𝚅𝚞̣ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚡𝚊̉𝚢 𝚛𝚊 𝚝𝚊̣𝚒 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚎̂𝚗 “𝚢𝚎̂𝚞 𝚛𝚊̂𝚞 𝚡𝚊𝚗𝚑” 𝚗𝚊̀𝚢. 𝙱𝚎́ 𝚐𝚊́𝚒 – 𝚕𝚊̀𝚖 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 – 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚝 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚔𝚎̉ đ𝚒̣𝚗𝚑