Phượt Tiền Giang – Vĩnh Kim

Phượt Tiền Giang – Vĩnh Kim  cuối năm 2012 Nhóm chúng tôi là những bạn trẻ ham mê du lịch, đây là một chuyến đi lần đầu tiên của nhóm cách đây ba năm rồi nên tôi nhớ gì và trình bày lại thôi nhé. Vào sáng của tháng 12 cuối năm nhóm chúng tôi …

Phượt Tiền Giang – Vĩnh Kim Read More »