20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội

0 135

- Advertisement -

20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội

5 (99.8%) 1710 votes


1. Thịt xiên nướng – 128 C1 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
2. Bún ngan trộn – Bún Hằng – kiot 3 đối diện chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy (30k)

1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội

3. Cút lộn xào me – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội

4. Bánh giò – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
5. Tào phớ thạch găng – 105C3 Phố Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội

@media(max-width: 600px) {.adace_ad_5efbcaabc477a {display:block !important;}}
@media(min-width: 601px) {.adace_ad_5efbcaabc477a {display:block !important;}}
@media(min-width: 801px) {.adace_ad_5efbcaabc477a {display:block !important;}}
@media(min-width: 961px) {.adace_ad_5efbcaabc477a {display:block !important;}}



6. Bánh bao tí hon – 115 A15 Nghĩa Tân, Cầu Giấy (2,5k/c) (9h – 18h)
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
7. Bánh tráng cuộn – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
8. Tào phớ caramen – 106C2 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
9. Bánh đúc – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
10. Cháo trai – 20A Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
11. Ốc – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
12. Bánh bao nhất phẩm – 1 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (từ 8k/c)
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
13. Bánh gối – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
14. Bánh mì, thịt xiên – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
15. Nộm – Ngõ 1 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
16. Bánh bột lọc – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
17. Bún đậu mắm tôm – Quán Làng Mơ – Số 104 C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy (40k)
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
18. Bún hải sản nướng – Bánh Đa Đồng Nát – Số 103B C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy (33k)
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
19. Bánh mì chảo Cột Điện – 104 -105B C3 Tập Thể Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội
20. Nộm – Chợ Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
1.-Thịt-xiên-nướng-128-C1-Nghĩa-Tân-Quận-Cầu-Giấy 20+ quán ăn ngon khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội

@media(max-width: 600px) {.adace_ad_5efbcaabc72f6 {display:block !important;}}
@media(min-width: 601px) {.adace_ad_5efbcaabc72f6 {display:block !important;}}
@media(min-width: 801px) {.adace_ad_5efbcaabc72f6 {display:block !important;}}
@media(min-width: 961px) {.adace_ad_5efbcaabc72f6 {display:block !important;}}

Chúc các bạn ngon miệng nhé

@media(max-width: 600px) {.adace_ad_5efbcaabc6f9c {display:block !important;}}
@media(min-width: 601px) {.adace_ad_5efbcaabc6f9c {display:block !important;}}
@media(min-width: 801px) {.adace_ad_5efbcaabc6f9c {display:block !important;}}
@media(min-width: 961px) {.adace_ad_5efbcaabc6f9c {display:block !important;}}

@media(max-width: 600px) {.adace_ad_5efbcaabc7564 {display:block !important;}}
@media(min-width: 601px) {.adace_ad_5efbcaabc7564 {display:block !important;}}
@media(min-width: 801px) {.adace_ad_5efbcaabc7564 {display:block !important;}}
@media(min-width: 961px) {.adace_ad_5efbcaabc7564 {display:block !important;}}

Comments
Loading...